Duurzame Inzetbaarheid

QMverzuim

Wat kan ik voor je betekenen

Welke werkgever wil dat nou niet; Vitale medewerkers die hun werkzaamheden op een betrouwbare manier uitvoeren en meewerken en meedenken aan de stabiliteit en ontwikkeling van het bedrijf. Deze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar binnen het bedrijf.

Vitaliteit

Het woord vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’, wat leven betekent. Vitaliteit wordt dan ook vaak letterlijk vertaald als ‘levenskracht’. Wanneer je vitaal bent, bevat je de kracht om het leven te leven. Je lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn in balans. Het begrip vitaliteit heeft 5 onderdelen:
 • Fysiek
 • Beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap
 • Mentaal
 • Groei en ontwikkeling
 • Emotioneel
 • Zelfbewustzijn
 • Sriritueel
 • Een betekenisvol leven leiden.
 • Sociaal
 • Bewust van je omgeving.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat werknemers hun werk doen met energie en dus vitaal zijn. Ze kunnen het werk fysiek en mentaal aan en zijn in staat om hun werk nu én in de toekomst te behouden. Het concept duurzame inzetbaarheid is in 4 kernwaarden opgedeeld. Deze 4 kernwaarden gebruiken we om het brede begrip duurzame inzetbaarheid praktisch en hanteerbaar te maken.
Mountains

Gezondheid & Vitaliteit

Gezond zijn en blijven, zowel mentaal als fysiek. Aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid is enorm belangrijk. Aandachtspunten zijn onder meer de fysieke belasting en het ervaren van werkdruk.

Loopbaan & Competenties

Een leven lang leren en ontwikkelen. Om goed inzetbaar te blijven is leren en ontwikkelen binnen een bedrijf van belang.

Motivatie & Betrokkenheid

Persoonlijke betrokkenheid van de werkgever naar de werknemer en andersom versterkt de arbeidsrelatie en schept de bereidheid om over en weer voor elkaar een extra inspanning te leveren als de omstandigheden daarom vragen.

Mobiliteit & Wendbaarheid

Dit gaat over het aanpassingsvermogen van medewerkers bij veranderingen binnen de organisatie en op de arbeidsmarkt als geheel. Het is het belangrijkst dat uw werknemers weten waar de kansen liggen. Vanuit de werkgever is aandacht en duidelijkheid belangrijk. Zorg dat medewerkers weet in welke richting uw organisatie zich ontwikkelt. Is de toekomst onzeker? Ben daar ook open over. Mensen zullen zich eerder ontwikkelen om voorbereid te zijn op de toekomst.
Gelukkig zijn de meeste medewerkers gezond en vitaal binnen een bedrijf. Maar er zijn altijd wel een of meerdere medewerkers waarbij dit niet het geval is. Dit kan allerlei redenen hebben en er zijn ook signalen om te herkennen dat het even niet zo goed gaat met een medewerker.
Wanneer je goed contact houdt met je medewerkers, kun je veel gevallen een ziekmelding zien aankomen. Er zijn een heel aantal signalen wanneer een werknemer dreigt uit te vallen. Hieronder vind je de meest voorkomende oorzaken en bijbehorende signalen:

Afnemend werkplezier

Vindt je medewerker het werk nog wel leuk? Werkplezier is het belangrijkste medicijn tegen ziekte¬verzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden. Let daarom op gedragsveranderingen. Iemand is bijvoorbeeld steeds vaker:
 • Kortaf
 • Cynisch
 • Angstig
 • Prikkelbaar
 • Stil en teruggetrokken
 • Besluiteloos
Ook uiterlijke kenmerken kunnen wijzen op verminderd werkplezier. Iemand oogt bijvoorbeeld:
 • Vermoeid
 • Futloos
 • Slordig
 • Afwezig
Wanneer een medewerker vaker te laat komt is dit ook een signaal. Afnemend werkplezier en bijbehorende signalen kunnen samenhangen met één of meer van de onderstaande oorzaken en signalen.

Conflict met een collega

Een conflict op de werkvloer wil je natuurlijk altijd voorkomen. Het kan de oorzaak zijn van regelmatig kort verzuim of van langdurig verzuim. Let vooral goed op de volgende signalen en probeer de situatie zo vroeg mogelijk bespreekbaar te maken:
 • Pesten
 • Groepsvorming
 • Discriminatie
 • Agressie en Geweld
 • Slechte werksfeer

Onveilig werken

Als een werknemer niet veilig werkt, is de kans op een bedrijfsongeval groter. Dit kan leiden tot ernstig letsel en langdurig verzuim. Let daarom op deze signalen:
 • Klachten over de werkplek
 • Niet werken volgens protocol
 • Geen beschermingsmiddelen dragen
Als werkgever moet jij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Je mag ook gedragsregels opstellen voor je werknemers. In sommige branches is er zelfs een verplicht protocol voor werknemers.

Privéproblemen

De thuissituatie van je werknemer kan veranderen door bijvoorbeeld een scheiding, een ziek kind of een sterfgeval in de familie. Soms kunnen deze veranderringen tot spanningen leiden en kunnen deze situaties de medewerker te veel worden. Herken op tijd de signalen. Iemand is:
 • Verdrietig
 • Minder productief
 • Minder betrokken
 • Minder alert

Financiële problemen

Als je werknemer schulden heeft, kan dat een grote impact hebben op zijn leven en kan ook leiden tot verzuim. Je herkent het bijvoorbeeld aan de volgende situaties. Iemand is:
 • Onrustig, gestrest
 • Minder geconcentreerd op zijn werk
 • Niet meebetalen aan een gezamenlijk cadeau of een lunch
 • Lang niet meer op vakantie geweest
 • Iemand vraagt om vooruitbetaling van loon of vakantiegeld

Toenemende werkdruk

Oplopende werkdruk is vaak een reden voor ziekte¬verzuim. Ieder medewerker heeft een eigen grens van wat hij ervaart als werkdruk. Als werkgever kun je dit in de meeste gevallen goed in de gaten houden. Let erop dat iemand niet ondersneeuwt in het werk. Herken de signalen. Je werknemer:
 • Slaat pauzes over / Houdt geen pauzes
 • Werkt regelmatig over
 • Is gehaast, snel geïrriteerd
 • Maakt veel fouten
 • Vergeet afspraken
 • Is niet bereid collega's te helpen

Fysieke en psychische klachten

Duidelijke signalen voor naderend ziekte¬verzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid. Misschien klaagt een werknemer zelf of je hoort het van een ander. Neem deze klachten dus serieus.