Duurzame Inzetbaarheid

QMverzuim

Wat kan ik voor je betekenen

Welke werkgever wil dat nou niet; Vitale medewerkers die hun werkzaamheden op een betrouwbare manier uitvoeren en meewerken en meedenken aan de stabiliteit en ontwikkeling van het bedrijf. Deze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar binnen het bedrijf.

Vitaliteit

Het woord vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’, wat leven betekent. Vitaliteit wordt dan ook vaak letterlijk vertaald als ‘levenskracht’. Wanneer je vitaal bent, bevat je de kracht om het leven te leven. Je lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn in balans. Het begrip vitaliteit heeft 5 onderdelen:
  • Fysiek
  • Beweging, gezond eten en drinken en voldoende slaap
  • Mentaal
  • Groei en ontwikkeling
  • Emotioneel
  • Zelfbewustzijn
  • Spiritueel
  • Een betekenisvol leven leiden.
  • Sociaal
  • Bewust van je omgeving.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat werknemers hun werk doen met energie en dus vitaal zijn. Ze kunnen het werk fysiek en mentaal aan en zijn in staat om hun werk nu én in de toekomst te behouden. Het concept duurzame inzetbaarheid is in 4 kernwaarden opgedeeld. Deze 4 kernwaarden gebruiken we om het brede begrip duurzame inzetbaarheid praktisch en hanteerbaar te maken.

Gezondheid & Vitaliteit

Gezond zijn en blijven, zowel mentaal als fysiek. Aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid is enorm belangrijk. Aandachtspunten zijn onder meer de fysieke belasting en het ervaren van werkdruk.

Loopbaan & Competenties

Een leven lang leren en ontwikkelen. Om goed inzetbaar te blijven is leren en ontwikkelen binnen een bedrijf van belang.

Motivatie & Betrokkenheid

Persoonlijke betrokkenheid van de werkgever naar de werknemer en andersom versterkt de arbeidsrelatie en schept de bereidheid om over en weer voor elkaar een extra inspanning te leveren als de omstandigheden daarom vragen.

Mobiliteit & Wendbaarheid

Dit gaat over het aanpassingsvermogen van medewerkers bij veranderingen binnen de organisatie en op de arbeidsmarkt als geheel. Het is het belangrijkst dat uw werknemers weten waar de kansen liggen. Vanuit de werkgever is aandacht en duidelijkheid belangrijk. Zorg dat medewerkers weten in welke richting uw organisatie zich ontwikkelt. Is de toekomst onzeker? Wees daar ook open over. Mensen zullen zich zo eerder ontwikkelen om voorbereid te zijn op de toekomst.
Mountains
Gelukkig zijn de meeste medewerkers gezond en vitaal binnen een bedrijf. Maar er zijn altijd wel een of meerdere medewerkers waarbij dit niet het geval is. Dit kan allerlei redenen hebben en er zijn ook signalen om te herkennen dat het even niet zo goed gaat met een medewerker.
Wanneer je goed contact houdt met je medewerkers, kun je veel gevallen een ziekmelding zien aankomen. Er zijn een heel aantal signalen wanneer een werknemer dreigt uit te vallen. Hier vind je de meest voorkomende oorzaken en bijbehorende signalen.