Afnemend werkplezier

Vindt je medewerker het werk nog wel leuk? Werkplezier is het belangrijkste medicijn tegen ziekteverzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden. Let daarom op gedragsveranderingen. Iemand is bijvoorbeeld steeds vaker:
 • Kortaf
 • Cynisch
 • Angstig
 • Prikkelbaar
 • Stil en teruggetrokken
 • Besluiteloos
Ook uiterlijke kenmerken kunnen wijzen op verminderd werkplezier. Iemand oogt bijvoorbeeld:
 • Vermoeid
 • Futloos
 • Slordig
 • Afwezig
Wanneer een medewerker vaker te laat komt is dit ook een signaal. Afnemend werkplezier en bijbehorende signalen kunnen samenhangen met één of meer van de onderstaande oorzaken en signalen.

Conflict met een collega

Een conflict op de werkvloer wil je natuurlijk altijd voorkomen. Het kan de oorzaak zijn van regelmatig kort verzuim of van langdurig verzuim. Let vooral goed op de volgende signalen en probeer de situatie zo vroeg mogelijk bespreekbaar te maken:
 • Pesten
 • Groepsvorming
 • Discriminatie
 • Agressie en Geweld
 • Slechte werksfeer

Onveilig werken

Als een werknemer niet veilig werkt, is de kans op een bedrijfsongeval groter. Dit kan leiden tot ernstig letsel en langdurig verzuim. Let daarom op deze signalen:
 • Klachten over de werkplek
 • Niet werken volgens protocol
 • Geen beschermingsmiddelen dragen
Als werkgever moet jij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Je mag ook gedragsregels opstellen voor je werknemers. In sommige branches is er zelfs een verplicht protocol voor werknemers.

Privéproblemen

De thuissituatie van je werknemer kan veranderen door bijvoorbeeld een scheiding, een ziek kind of een sterfgeval in de familie. Soms kunnen deze veranderingen tot spanningen leiden en kunnen deze situaties de medewerker te veel worden. Herken op tijd de signalen. Iemand is:
 • Verdrietig
 • Minder productief
 • Minder betrokken
 • Minder alert

Financiële problemen

Als je werknemer schulden heeft, kan dat een grote impact hebben op zijn leven en kan ook leiden tot verzuim. Je herkent het bijvoorbeeld aan de volgende situaties. Iemand is:
 • Onrustig, gestrest
 • Minder geconcentreerd op zijn werk
 • Niet meebetalen aan een gezamenlijk cadeau of een lunch
 • Lang niet meer op vakantie geweest
 • Iemand vraagt om vooruitbetaling van loon of vakantiegeld

Toenemende werkdruk

Oplopende werkdruk is vaak een reden voor ziekte¬verzuim. Ieder medewerker heeft een eigen grens van wat hij ervaart als werkdruk. Als werkgever kun je dit in de meeste gevallen goed in de gaten houden. Let erop dat iemand niet ondersneeuwt in het werk. Herken de signalen. Je werknemer:
 • Slaat pauzes over / Houdt geen pauzes
 • Werkt regelmatig over
 • Is gehaast, snel geïrriteerd
 • Maakt veel fouten
 • Vergeet afspraken
 • Is niet bereid collega's te helpen

Fysieke en psychische klachten

Duidelijke signalen voor naderend ziekteverzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid. Misschien klaagt een werknemer zelf of je hoort het van een ander. Neem deze klachten dus serieus.