Over Quatre Mains

QMverzuim

Wie ben ik

Mijn naam is Janneke Blankman. Ik ben casemanager verzuim en re-integratie.

Na ruim 10 jaar als HR Medewerker te hebben gewerkt ben ik me gaan specialiseren in wat ik het meest boeiende vind binnen het HR vak, verzuimbegeleiding. Daarom heb ik de opleiding Regie op Verzuim (ROV) gevolgd bij CS-opleidingen en ben ik geregistreerd bij Register Specialistisch Casemanagement (RCS).

De naam Quatre Mains verzuimbegeleiding en het logo is niet zomaar gekozen. Ik hou enorm van zeilen en heb zelf een zeilbootje gehad. Een heel oud houten bootje met een kajuitje. Dit bootje heette Quatre Mains. Het bootje moest je met z’n tweeën zeilen. Het kon niet alleen. Je had 4 handen nodig om te kunnen zeilen. Quatre Mains in het Frans. Ik vind dit een mooie symboliek om te gebruiken in mijn werk. Je kunt niet alles alleen oplossen. Soms heb je iemand nodig die je helpt.

Ik vind het belangrijk om een goede werkrelatie te behouden tussen de werkgever en de werknemer; Quatre Mains. Een werkgever kan niet zonder een goede werknemer en een werknemer kan niet zonder een goede werkrelatie met zijn werkgever. De Quatre Mains zijn in mijn ogen daarom ook de werkgever en de werknemer. In deze samenwerking wordt er een goede koers gevaren. Ik ben er om te navigeren

Wat kan ik voor je betekenen

Met mijn jarenlange ervaring binnen HR ben ik een goede ondersteuning binnen een HR -team of een teammanager. Door mijn specialisatie als casemanager verzuim bied ik een goede ondersteuning en begeleiding voor werkgevers bij verzuimvraagstukken; zoals bij langdurig verzuim, frequent verzuim en re-integratie naar duurzame inzetbaarheid. Ik ben als casemanager geregistreerd bij het Register Specialistisch Casemanagement (RCS).

Ik ben er om werkgevers te helpen bij de begeleiding van een zieke medewerker. Elke medewerker kan ziek worden. Dit is in de regel niet afhankelijk waar iemand werkt en wat iemand doet. De begeleiding bestaat uit:

  • Volgen van de wet- en regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Begeleiden en vormgeven van het re-integratietraject; zowel 1e als 2e spoor traject
  • Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Persoonlijke aanpak

Ik kan door mijn persoonlijke aanpak een gerichte en adequate begeleiding bieden.

Een zieke medewerker is niet een trend of hype. Er zijn nu zieke medewerkers en die zullen er ook altijd zijn.

Ik ben er om de werkgever en de werknemer begeleiden in wat er wettelijk gezien te wachten staat en advies geven over de te nemen stappen. Niemand weet hoelang de ziekteperiode gaat duren, dus kan er ook nog niet gezegd worden waar je mee te maken krijgt.

Alle zieke medewerkers verdienen een passende en persoonlijke begeleiding. Dit draagt ook een steentje bij aan het uiteindelijke herstel of het begrip en berusting van de ziekte die iemand heeft.

De stelregel is; De werkgever moet zorgen voor de juiste begeleiding in de ziektesituatie van de werkgever en de werknemer moet bereid zijn om te werken aan het herstel. Een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer is al een goede stap in de richting van duurzaam herstel.

Ik kan me op deze manier onderscheiden ten opzichte van de begeleiding binnen een arbodienst of verzekeraar.

Mountains

Neem contact op

Ik heb een brede ervaring in deze werkzaamheden. Wanneer je HR werkzaamheden wilt profecionaliseren, optimaliseren en structureren ben ik er om dit binnen de organisatie op te pakken. Het kan natuurlijk dat er al heel veel goed is geregeld en je wilt een onderdeel binnen je bedrijf op de kaart zetten en implementeren. Ik kan je hierbij heplen. Neem rustig vrijblijvend contact op.
Re-integratietrajecten knoop